Przeprowadziliśmy się w inne miejsce.
Nasz nowy adres to: www.kaespe.katowice.pl. Zapraszamy!